Tessenderlo Kerley KTS

KTS®
KTS, içeriğinde en yüksek oranda Potasyum ile iki ayrı formda Kükürt (Sülfat Kükürt' ü ve Elementel Kükürt) içeren bir sıvı gübredir.  KTS, yapraktan uygulandığı gibi damla sulama, sprinkler ya da salma sulama sistemlerinden de kullanılabilir.

Yapraktan uygulamalarda; meyve tutumundan sonra ve 15-20 gün ara ile 2-3 defa olmak üzere: Tarla bitkilerinde; dekara 250-400 ml (asgari 20 lt/da su ile), Meyve Ağaçları ve Sebzelerde; 100 lt suyla 200-400 ml (sert çekirdekli meyvelerde düşük doz olmak üzere) yapraktan pülverize edilir.

Yapraktan uygulamalarda, gelişimine ve mevsim şartlarına göre KTS' nin; tarla bitkilerinde 150-250 ml/dekar dozunda, meyve ağaçları ve sebzelerde ise 150-250 ml/100 lt suyla olmak üzere TRISERT (veya FORMOLENE) ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Damla sulama sistemlerinden uygulamalarda, yukarıda belirtilen gelişim dönemlerinde KTS dekara 2-3 lt dozunda kullanılır.

KTS, pH' sı düşük solüsyonlarla ve asit gübrelerle karıştırılmamalıdır.  Hava sıcaklığının 32°C'nin üstünde olduğu zamanlarda yapraktan uygulanmamalıdır. Yapraktan, KTS uygulamaları sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

KTS, zirai mücadele ilaçları ile karıştırılacaksa, uygunluğu görmek için önce “Kavanoz Testi” yapılmalıdır.